Apt: list available upgrades en andere tips

Een server moet worden bijgehouden met de meest recente packages, voor de beste werking maar ook i.v.m. de security. De beschikbare updates kunnen worden geïnstalleerd met:

apt-get upgrade

Wanneer er tools of sites zijn die bepaalde packages gebruiken, is het verstandig om eerst te bekijken welke packages geupgrade worden. Daarom even opgezocht hoe dat gedaan kan worden:

apt-get --just-print upgrade

of

apt-get -s upgrade

Meer handigheidjes van apt zijn hieronder te vinden.

Meer apt tips

Hieronder nog een aantal acties:

Om te bekijk welke packages geïnstalleerd staan:

apt-cache search package

Meer informatie over een package verkrijgen kan met:

apt-cache show package

Wanneer een package verwijderd wordt met apt-get remove package worden niet de bijbehorende config files verwijderd, om die ook te verwijderen:

apt-get remove package --purge

Wanneer een installatie faalt, krijg je hier niet altijd genoeg informatie over, om hier meer informatie over te verkijgen:

apt-get -f install

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *