Javascript: string prototype functies

In javascript zijn een aantal handige functies zoals PHP’s trim() niet zonder meer beschikbaar. Het mooie van javascript is echter dat je deze met prototype zelf eenvoudig kunt maken. Hieronder een aantal voorbeelden voor wat betreft string bewerkingen.

Functies

trim()

String.prototype.trim = function() {
	return this.replace(/^\s\s*/, '').replace(/\s\s*$/, '');
}

contains()
bekijkt of de string het argument bevat

String.prototype.contains = function(search) {
	return (this.indexOf(search) != -1);
}

padr()
string vullen tot length met symbol

String.prototype.padr = function(length, symbol) {
	if (!length) {
		length = 2;
	}
	if (!symbol) {
		symbol = '0';
	}

	var str = this + '';
	while (str.length < length) {
		str = str + symbol;
	}

	return str;
}

De padl() functie kan je zelf wel bedenken waarschijnlijk.

endsWith()
bekijkt of de string eindigt met het argument

String.prototype.endsWith = function(str) {
    return (this.slice(-str.length) == str);
}

startsWith()
bekijkt of de string begint met het argument

String.prototype.startsWith = function(str) {
    return (this.slice(0, str.length) == str);
}

Gebruik

var str = 'test string';
alert(str.contains('st st')); 
//-> returns true

var str = 'rating ';
alert(numb.padr(12, '*')); 
//-> returns 'rating *****'

var str = 'teststring';
alert(str.endsWith('ing'));
//-> returns true
alert(str.endsWith('bing'));
//-> returns false
alert(str.startsWith('te'));
//-> returns true
alert(str.startsWith('te st'));
//-> returns false

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *