Linux: partitie > 2TB

Het Master Boot Record (MBR) heeft een limiet van 2TB voor partities. De GUID Partition Table (GPT) heeft dit niet, waardoor er partities groter dan 2TB gemaakt kunnen worden. Maar hoe maak je een GPT partitie in linux?

Let op: Windows en OSX kunnen enkel van een GPT partitie opstarten wanneer het beschikt over de opvolger van het BIOS, namelijk Extensible Firmware Interface (EFI).

Normaliter worden partities aangemaakt met fdisk. Indien er gebruik wordt gemaakt van een Advanced Formatting Drive kan fdisk hier rekenen mee houden door als parameter -S 32 mee te geven. Echter voor partities groter dan 2TB moet een andere tool gebruikt worden.

Parted

Gelukkig heeft zo’n beetje elke linux distributie standaard de tool parted aan boord. Hiermee is redelijk eenvoudig een GPT partitie te maken. Als voorbeeld wordt een raid array gepartitioneerd.

Partitioneren met Parted

Het opstarten van parted gaat als volgt:

sudo parted /dev/md[0-9]

Nu opent de parted omgeving. Parted is ook zonder device op te starten:

sudo parted
select /dev/md[0-9]

Allereerst moet er een disk label gemaakt worden:

mklabel gpt

Zie Parted User’s Manual: mklabel voor meer informatie.

Om een partitie aan te maken is het commando als volgt:

mkpart [primary|extended|logical] start eind

Extended en logical worden enkel gebruikt bij “msdos” en “mips” disk labels. In dit geval wordt er een gpt partitie gemaakt en wordt het dus “primary”.

Zie Parted User’s Manual: mkpart voor meer informatie.

Een aantal voorbeelden:

Een grote partitie die de gehele beschikbare ruimte gebruikt:

mkpart primary 0 -1

Twee partities, waarbij 1 een grootte van 250GB heeft en een tweede partitie met de resterende beschikbare ruimte:

mkpart primary 0 250G
mkpart primary 250G -1

Om te bekijken welke partities er momenteel op de schijf aanwezig zijn:

print

Dit levert bijvoorbeeld:

(parted) print
Model: Linux Software RAID Array (md)
Disk /dev/md0: 6001GB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Partition Table: gpt

Number Start End Size File system Flags
1 0.00B 6001GB 6001GB ext4

Deze partitie(s) is|zijn vervolgens bruikbaar via /dev/md0p[0-9]. Deze zijn op de gebruikelijke wijze te formatteren:

mkfs.ext4 /dev/md[0-9]

Zie de blog post Mount by UUID hoe deze partitie gemount kan worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *