Log rotatie in Ubuntu

Menig linux systeem produceert de nodige logs. De hoeveelheid logs en de ruimte die ze innemen kan aardig oplopen naar mate de tijd terwijl ze vaak wel bewaard moeten worden.

Gelukkig bestaat er zoiets als log rotatie, waarbij de logs eens in de zoveel tijd worden verwerkt. Daarbij worden de log files hernoemt en naar keuze gecomprimeerd. Hierdoor blijven de log files ook overzichtelijk.

In Ubuntu is standaard het programma logrotate geïnstalleerd. Echter staat standaard de compressie uit en is het veelal wenselijk om de instellingen nog iets aan te passen.

Voor meer informatie over log files van linux, zie: Linux Log Files – Log Rotation.

De algemene instellingen van logrotate staan in /etc/logrotate.conf. Open deze in de favoriete editor. Het configuratiebestand verklaart zichzelf grotendeels, daarom alleen de wijzigingen die ik op mijn systeem heb doorgevoerd:

# gebruik de datum (YYYYMMDD) i.p.v. nummering in de bestandsnaam
dateext

# comprimeer log bestanden (standaard gzip)
compress

# laat de laatste log bestanden ongecomprimeerd voor eenvoudige raadpleging
delaycompress

Er zijn voor logs van bepaalde programma’s ook specifieke configuraties. Deze zijn terug te vinden in /etc/logrotate.d/. Een interessante is /etc/logrotate.d/apache2, deze moet worden aangepast indien de logs voor virtual hosts in aparte directories worden opgeslagen.

De volledige mogelijkheden van logrotate en de bijbehorende config file zijn te vinden in de manpage van logrorate.