Mount by UUID

Om devices te mounten kan gebruik worden gemaakt van het Universally unique identifier (UUID). Deze is op te nemen in /etc/fstab en vervolgens kan het volume op de device eenvoudig gemount worden. Ideaal in combinatie met bijvoorbeeld hot-swap schijven maar tegenwoordig wordt het aangeraden boven het gebruik van bijv. /dev/sd* aangezien dat per boot kan verschillen.

Dan rest alleen nog het vinden van het UUID van een volume. Voorheen deed kon dat met vol_id, echter is die sinds Ubuntu 9.10 Karmic Koala vervangen door blkid. Dit opvragen gaat als volgt:

blkid /dev/[device]

Dat levert:
/dev/[device]: UUID="f60ee186-d0ba-4be9-96ff-af3d9971a9b2" TYPE="ext4"

Die UUID is vervolgens op te nemen in /etc/fstab:
UUID=f60ee186-d0ba-4be9-96ff-af3d9971a9b2 /data ext4 defaults 0 0
In dit geval wordt het volume gemount onder /data

Om de volumes nu (opnieuw) te mounten:

sudo mount -a

Op deze wijze zal het volume, wanneer beschikbaar, altijd gemount worden onder het gekozen mountpoint.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *