Regexp validatie

Het valideren van formulieren kan op vele manieren en er bestaan al vele libaries en functies voor. Voor een aanmeldformulier heb ik her en der wat reguliere expressies verzameld en in een object gezet. Zo kan een eenvoudige client-side validatie plaats vinden die eenvoudig toepasbaar is in kleine formulieren.

Het is erg belangrijk om naast client-side validatie (doel: valideren data en assistentie gebruiker) ook server-side (doel: zorgen dat juiste formaat data opgeslagen wordt) een degelijke validatie uit te voeren!

Script

var validator = {
	lettersOnly : function(t) {
		var reg = /^[a-zA-Z]+$/;
		return reg.test(t);
	},
	
	numbersOnly : function(t) {
		var reg = /^[0-9]+$/;
		return reg.test(t);
	},
	
	postal : function(t) {
		var reg = /^([0-9]{4})( )?([A-Za-z]{2})$/;
		return reg.test(t);
	},
	
	telephone : function(t) {
		var reg = /^(0[0-9]{1,3})(-| )?([0-9]{6,8}|[0-9]{2,3} [0-9]{2} [0-9]{2})$/;
		return reg.test(t);
	},
	
	email : function(t) {
		var reg = /^([A-Za-z0-9_\-\.])+\@([A-Za-z0-9_\-\.])+\.([A-Za-z]{2,4})$/;
		return reg.test(t);
	}
};

Gebruik

validator.postal('2345 XX');
//-> returns true

validator.telephone(0031612345678);
//-> return true
validator.telephone(06-12345678);
//-> return true

validator.email('d@d.nl');
//-> returns false

Voor een uitgebreidere validatie is bijvoorbeeld te kijken naar jQuery validation plugin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *