Directory toevoegen aan de global path in unix

N.a.v. mijn vorige post over de playlist generator, is het handig om te weten hoe het path in unix ingesteld kan worden. Het path is een verzameling van directories waarin tools staan die globaal beschikbaar zijn.

Als je daar een directory aan wilt toevoegen, bijv. ~/bin is dat redelijk eenvoudig. Allereerst moeten we als de desbetreffende user inloggen op het systeem. Vervolgens vinden we in de home directory het bestand .profile.

Deze openen we vervolgens met een editor (in dit voorbeeld nano):

nano -w .profile

Het -w argument zorgt ervoor dat nano geen regels afbreekt.

Vervolgens kunnen we het volgende aan het bestand toevoegen (als het er nog niet in staat):

if [ -d "$HOME/bin" ] ; then
    PATH="$HOME/bin:$PATH"
fi

Dit voegt home/bin toe aan het path als deze bestaat. Vervolgens opslaan en that’s it!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *