BASH: grootte van een directorie

In Windows gaat het gemakkelijk, rechtsklikken op een map en dan naar “Eigenschappen” en de grootte van de folder wordt dan direct berekend en getoond.

Gelukkig gaat het ook in unix gemakkelijk. Om de grootte van een folder te achterhalen vanuit de shell kan namelijk het volgende commando worden gebruikt:

du -sh /folder

Dit commando is als volgt opgebouwd:

du
Tool om statistieken over het gebruiken weer te geven

voor meer informatie over du, zie de manpage.

-s
staat voor “summarize”: laat alleen het totaal zien

-h
staat voor “human-readable”, bijv. 2G, 24M, 2K