Samba installeren en configureren

Samba is een project (uiteraard open-source) dat via reverse-engineering een netwerkprotocol dat compatible is met die van Microsoft Windows levert. Dit protocol wordt ook wel Server Message Block (SMB) genoemd.

Kort gezegd: Samba maakt het mogelijk om via het netwerk met een Windows machine te kunnen communiceren. Voor een linux fileserver die bestanden ook aan Windows machines moet leveren, is het dus essentieel om Samba te draaien.

In deze post zal het installeren en configureren van Samba worden besproken.

Installeren

Het installeren is eenvoudig, Samba zal bijna altijd in de repositories van de distributie zitten.

sudo apt-get install samba smbfs

Hiermee is de installatie afgerond en is het tijd voor het configureren.

Algemene configuratie

Het configuratiebestand is smb.conf in /etc/samba/. Deze openen we met de gebruikelijke editor:

sudo nano /etc/samba/smb.conf

Er zijn een aantal algemene instellingen die aangepast kunnen worden:

# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
  workgroup = WORKGROUP

Het is handig om alle pc’s binnen het netwerk lid te laten zijn van dezelfde werkgroep. Vul hier de gekozen werkgroep in.

Qua veiligheid zijn er meerdere opties. In dit geval ga ik uit van een besloten netwerk waar vaste gebruikers mee werken. Daarom wil ik niet dat er om een gebruikersnaam en wachtwoord wordt gevraagd.

Onder de kop “Authentication” stellen we daarom het volgende in:

security = share
guest account = nobody

Indien er wel om een gebruikersnaam en wachtwoord gevraagd moet worden, moet er bij security voor user worden gekozen. Samba maakt dan gebruik van de rechten van de unix gebruikers en de rechten van die gebruikers bij de betrokken mappen. Je dient dan unix gebruikers bepaalde rechten te geven. Verder uitleg hierover laat ik achterwege maar eerdere artikelen die hierbij kunnen helpen zijn:

Shares instellen

Het instellen van shares vind plaats in hetzelfde configuratiebestand, te weten /etc/samba/smb.conf.

Voeg onder in het bestand, per share, het volgende toe:

[share_name]
    comment = [share_path]
    path = [share_path]
    browsable = yes
    guest ok = yes
    read only = no
    create mask = 0755

Vervang hierbij:
share_name: naam van de share zoals je die in Windows ziet
share_path: pad van de share zoals die in unix is

De overige opties betekenen:

browsable:
bepaald of de share zichtbaar is wanneer de beschikbare shares worden opgevraagd

guest ok:
sta een gebruiker zonder authenticatie toe

read only:
bepaald de mogelijkheid tot schrijven en bewerken

create mask:
permissie die gemaakte bestanden meekrijgen

Voor meer informatie over de Samba configuratie, zie de manpage van smb.conf.

Sla de configuratie nu op en herstart Samba:

sudo /etc/init.d/samba restart

Nu kan je de toegevoegde shares vinden via Windows. Bij het overzicht van de beschikbare shares is er de mogelijkheid om rechts te klikken en deze als netwerkschijf te laten functioneren.