Ubuntu landscape reclame niet tonen bij login

Ubuntu heeft sinds enige tijd een mooie MOTD, met daarin o.a. de load en memory verbruik. De package die dit mogelijk maakt is update-motd. Hierdoor krijgt de gebruiker een volgende MOTD te zien (bepaalde informatie toont alleen indien van toepassing):

Welcome to Ubuntu 11.04 (GNU/Linux 2.6.38-14-generic-pae i686)

* Documentation: https://help.ubuntu.com/

System information as of Tue Oct 2 21:40:54 CEST 2012

System load: 0.03 Processes: 157
Usage of /: 0.5% of 909.56GB Users logged in: 1
Memory usage: 55% IP address for eth1: xxx.xxx.xxx.xxx
Swap usage: 1%

Graph this data and manage this system at https://landscape.canonical.com/

New release 'oneiric' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

*** /dev/sdb1 will be checked for errors at next reboot ***
*** /dev/md0 will be checked for errors at next reboot ***

*** System restart required ***
Last login: Tue Oct 2 21:38:09 2012 from xxx.xxx.xxx

In deze MOTD zit echter ook de nodige overbodige informatie en er zijn veel beheerders te vinden die de dynamische MOTD helemaal niets vinden.

Dynamische MOTD aanpassen

Gelukkig is het eruit halen van overbodige informatie vrij eenvoudig. De MOTD die standaard wordt weergegeven wordt samengesteld uit een aantal scripts. Deze scripts zijn te vinden in /etc/update-motd.d/ en zijn voorzien van een nummer. Dit nummer bepaald de volgorde waarin deze scripts worden uitgevoerd. Standaard staan de volgende scripts in die directory:

00-header
10-help-text
50-landscape-sysinfo
90-updates-available
91-release-upgrade
98-reboot-required
98-fsck-at-reboot
99-footer

Deze scripts zorgen allemaal voor een gedeelte van de informatie. Het uitzetten van een script kan door de executable rechten weg te nemen, dit doe je door het volgende commando (in dit voorbeeld wordt de “Documentation” lijn weggehaald):

sudo chmod -x /etc/update-motd.d/10-help-text

Landscape reclame verwijderen

De landscape melding is eigenlijk gewoon reclame voor een betaalde service van Canonical, deze wil ik er dus uit hebben.

Landscape – “Manage multiple Ubuntu machines as easily as one and lower your management and administration costs.”

Helaas is dat een onderdeel van het landscape-sysinfo script waardoor het execute recht weghalen ook de system informatie weghaald. Gelukkig is het wel mogelijk om dit alsnog weg te halen, hiervoor moeten we een van de python scripts van sysinfo aanpassen:

sudo nano /usr/share/pyshared/landscape/sysinfo/landscapelink.py

Zet nu haakjes voor de volgende regels:

    self._sysinfo.add_footnote(
      "Graph this data and manage this system at "
      "https://landscape.canonical.com/")

Sla het script op en nu zal de link er niet meer staan.

Overigens zijn de overige scripts in die directory ook het bekijken waard, zo is in disk.py de schijf aan te passen waarvan het gebruik wordt getoond.

Funtionaliteit toevoegen

Door aan /etc/update-motd.d/ executable scripts toe te voegen kan je ook extra informatie tonen. Om bijvoorbeeld een overzicht te krijgen van het verbruik van alle disks, kan je het volgende toevoegen:

sudo nano -w etc/update-motd.d/11-disk-info

Kopieer vervolgens het volgende:

#!/bin/sh
echo
df -h --type=ext4
echo

De --type=ext4 toevoeging zorgt ervoor dat eventuele swap en bootpartities niet getoond worden. Voor meer informatie over df, zie de manpage.

Vervolgens geven we de execute rechten aan het script:

sudo chmod +x /etc/update-motd.d/11-disk-info

En hebben we nu zelf toegevoegd dat bij het inloggen het verbruik van de aanwezige schijven zal worden getoond.