SSH MOTD uitschakelen

Eerder hebben we de “Message Of The Day” (MOTD) al aangepast maar het is ook denkbaar dat je helemaal niet geïnteresseerd bent in die informatie. Daarom hierbij een drietal methodes om de MOTD uit te schakelen.

1. Landscape package verwijderen

sudo apt-get remove --purge landscape-common

2. PAM configuratie aanpassen

Wanneer er ingelogd wordt op de shell gebeurt dit via PAM. In de configuratie van PAM staat ook de aanroep voor de MOTD.

PAM staat voor Pluggable authentication module en is een algemene authenticatie module die o.a. voor ssh en ftp gebruikt kan worden.

Open /etc/pam.d/login met de gewenste editor

sudo nano /etc/pamd.d/login

Zet een # voor de regel:

session optional pam_motd.so

Doe hetzelfde voor de file /etc/pam.d/sshd

3. MOTD scripts niet uitvoerbaar maken

Wil je liever geen config files aanpassen of een package verwijderen? Maak dan de scripts die de inhoud van de MOTD verzorgen niet uitvoerbaar:

sudo chmod -x /etc/update-motd.d/*

Conclusie

Alle drie de methodes bereiken hetzelfde, namelijk dat de MOTD niet wordt weergegeven. Wil je later toch de MOTD weer weergeven, draai dan de wijzigingen om (bij stap 1 installeer je de package weer, bij stap 2 haal je het hekje weg, bij stap 3 vervangen je chmod -x door chmod +x.

Twijfel je welke methode je zal gebruiken, dan adviseer ik je methode 3; deze is simpelweg het eenvoudigst!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *