Partitieindeling (Ubuntu) server

Standaard worden de partities bij de installatie van Ubuntu al automatisch ingedeeld. Hierbij wordt de volgende indeling gehanteerd:

MountpointGrootte
/ruimte - swap
swap1x hoeveelheid geheugen

Voor Desktop doeleinden is hier niets mis mee, alle ruimte is beschikbaar en gebruikt op een enkele partitie. Voor server doeleinden is deze indeling niet optimaal.

Op een server wordt er bijvoorbeeld veel meer gelogd en worden de logs vaak langer bewaard. De log bestanden staan in de directory /var/log/. Hierdoor is het mogelijk dat de beschikbare ruimte op den duur volledig gevuld kan worden door de log bestanden. Op dat moment kunnen er de nodige problemen opspelen voor de gebruikers van de server.

Door deze data te verdelen over partities beïnvloeden ze elkaar niet. Zo kan een volle log partitie er niet voor zorgen dat gebruikers van een webapplicatie niets meer kunnen toevoegen. Er zijn hier echter geen vaststaande regels voor, hierdoor wordt de partitie indeling veelal afgestemd op de doeleinden en het gebruik van de server.

Een advies is wel om specifieke functionaliteit te verdelen over partities. Zo worden bijvoorbeeld de boot bestanden (de kernel) gescheiden van de bestanden van de gebruiker (de “home” directories). De volgende voorbeelden zijn hier dan ook op gebaseerd. In de voorbeelden wordt uitgegaan van SAS schijven van 300G of 600G aangezien deze in veel servers terug te vinden zijn. De voorbeelden zijn echter ook toe te passen op andere schijven die groter zijn dan dit. Als er met kleinere opslagoplossingen gewerkt wordt is het verstandig de geadviseerde groottes (behalve de /boot mountpoint!) hierop aan te passen.

Partitionering Webserver

Een veelgebruikt doeleinde van een server is het serveren van webpagina’s en webapplicaties. Het is gebruikelijk de bestanden hiervoor in /var/www/ te plaatsen. Echter staan de log files in /var/log. Het beste is om deze te scheiden zodat deze elkaar niet beïnvloeden. Daarnaast wordt er extra ruimte toebedeeld aan de /var/www/ directory aangezien daar zich de meeste activiteit en bestanden zullen bevinden.

MountpointGrootteOpmerking
/50Gprogramma's
/boot300Mkernel
/home10G
/srv50G
/tmp2G
/var/wwwrestwww
/var/log50Glogfiles
swap1x hoeveelheid geheugen

Partitionering File server

Een file server heeft echter hele andere eisen. Hierbij kan de gehele /var/ directory op één partitie. De /srv/ directory, waar o.a. Samba en FTP hun directories hebben, is hierbij het belangrijkste.

MountpointGrootteOpmerking
/50Gprogramma's
/boot300Mkernel
/home10G
/srvresto.a. /srv/samba en /srv/ftp
/tmp2G
/var50Go.a. logfiles en www
swap1x hoeveelheid geheugen

Partitioneren naar doeleinde

Dit zijn een aantal voorbeelden hoe in bepaalde situaties de partities ingedeeld kunnen worden. Dit kan per doeleinde en per machine weer verschillen. Het advies luid dan ook, bekijk het doeleinde van de server goed en pas daar vervolgens de partitie indeling (met behulp van bovenstaande voorbeelden) op aan.

Heeft iemand nog andere ervaringen of suggesties, ik hoor ze graag!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *