Informatie over een device op een Linux server

Recentelijk wou ik informatie van een harde schijf op een linux server weten. Zo wou ik het model nummer en de firmware versie van de harde schijf op /dev/sdb opzoeken. Dit leek mij heel simpel door te kijken via /dev/disk/by-id/.

$ ls -l /dev/disk/by-id/
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Jun  2 16:45 ata-WDC_WD10EVDS-63U8B0_WD-WCAVxxxxxxxx -> ../../sdb

Dat geeft inderdaad het model nummer weer, te weten WD10EVDS-63U8B0. Ook het serienummer is hier te zien. Echter wil ik ook de firmware versie.

Gelukkig is hiervoor een tool beschikbaar, genaamd hdparm. Deze is niet altijd standaard geïnstalleerd. Installeren kan via:

sudo apt-get install hdparm

Hierna kan hdparm aangeroepen worden met de -I parameter:

sudo hdparm -I /dev/sdb|grep Firmware

Dat levert de gewenste informatie:

Firmware Revision: 01.00A01

Overigens kan hdparm nog veel meer informatie weergeven.

Voor meer informatie over hdparm, zie manpage hdparm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *