Laravel: processing checkbox

Laravel is a great web application framework with expressive, elegant syntax. Learning a framework can be challenging but the Laravel framework makes a programmers life easier. One thing that got easier is creating and processing submitted forms. One of the more “difficult” form components is a checkbox. Therefor a quick tip how to process them.

Let’s say we want a user to check a checkbox by which he agrees to have read a text:
[php]{{ Form::open() }}

{{ Form::checkbox(‘read_text’, ‘yes’) }}
{{ Form::submit(‘Save’) }}
{{ Form::close() }}[/php]

The checkbox is submitted when the checkbox is checked, otherwise it won’t be submitted. The only thing we have to do to ensure the checkbox is checked, is to see if the key is submitted:
[php]$checked = Input::has(‘read_text’);[/php]

If the checkbox is checked this will be true otherwise it will be false. Enjoy the absolute beauty of the Laravel framework!Laravel is een zeer goed PHP framework. De leercurve van een framework kan soms steil zijn, maar het Laravel framework maakt het werk van een programmeur gemakkelijker. Een onderdeel dat gemakkelijker is geworden met dit framework is het maken en verwerken van verstuurde formulieren. Sommige onderdelen van een formulier vereisen echter iets meer werk, waaronder de checkbox. In Laravel is ook dat ondervangen. Daarom een snelle tip hoe om te gaan met checkboxen.

Laten we zeggen dat een gebruiker moet aangeven dat die een tekst heeft gelezen. Dat levert de volgende code op:
[php]{{ Form::open() }}

{{ Form::checkbox(‘read_text’, ‘yes’) }}
{{ Form::submit(‘Save’) }}
{{ Form::close() }}[/php]

De checkbox wordt alleen verstuurd wanneer die aangevinkt is. Wanneer dat niet het geval is, zal deze niet in de verstuurde data terug te vinden zijn. Het enige wat we dus hoeven doen, is te checken of de checkbox verstuurd is:
[php]$checked = Input::has(‘read_text’);[/php]

Indien de checkbox aangevinkt is, zal deze variabele true teruggeven, anders is die false.