PID states

Wanneer een proces wordt gestart, krijgt dit altijd een Process Identifier (PID). Dit is een uniek nummer voor die instantie van het proces.

Wanneer je in linux de lopende processen bekijkt, bijv. met de tool top of ps is zichtbaar dat elke proces ook een state heeft in de vorm van een letter. Deze letters betekenen het volgende:

D - Marks a process in disk (or other short term, uninterruptible) wait
I - Marks a process that is idle (sleeping for longer than about 20 seconds)
J - Marks a process which is in jail. The hostname of the prison can be found in `/proc//status'
R - Marks a runnable process
S - Marks a process that is sleeping for less than about 20 seconds
T - Marks a stopped process
Z - Marks a dead process (a 'zombie').

voor meer informatie, zie manpage ps

BASH: simpel backup

Ten behoeve van een nieuwe linux server, heb ik het volgende backup scriptje gemaakt om een volledige directory iedere week volledig te backuppen. Het pakt de directory in (in een tar bestand) en voegt de datum toe aan het bestand.

[bash]
#!/bin/bash
dir="xxx"
srcdir="/data/$dir/"
trgdir="/data/backup/$dir/"
date=$(date "+%Y-%m-%d %H;%M") #format: yyyy-mm-dd hh;mm
fn="$dir $date.tar"

tar -czf "$trgdir$fn" $srcdir
gzip "$trgdir$fn"
[/bash]

Sla het vervolgens op (zelf sla ik zulke dingen op in ~/bin/) en voeg het toe aan de crontab (crontab -e).

Let op: dit script is zeer beperkt, het pakt altijd de gehele directory in. In veel gevallen zou het mooier zijn om bijv. alleen de gewijzigde files in een dir te backuppen.