BASH: backup incrementeel

Het vorige backup script is erg beperkt in zijn mogelijkheden, immers backupped het altijd de gehele directory. Mooier is om een incrementeel backup script te hebben, zodat alleen de gewijzigde bestanden in de backup meegenomen worden. Voor een directory met afbeeldingen of documenten zou dat een betere oplossing kunnen zijn.

Ook een incrementele backup is eenvoudig te maken via een bash script.

Continue reading “BASH: backup incrementeel”

BASH: simpel backup

Ten behoeve van een nieuwe linux server, heb ik het volgende backup scriptje gemaakt om een volledige directory iedere week volledig te backuppen. Het pakt de directory in (in een tar bestand) en voegt de datum toe aan het bestand.

#!/bin/bash
dir="xxx"
srcdir="/data/$dir/"
trgdir="/data/backup/$dir/"
date=$(date "+%Y-%m-%d %H;%M") #format: yyyy-mm-dd hh;mm
fn="$dir $date.tar"

tar -czf "$trgdir$fn" $srcdir
gzip "$trgdir$fn"

Sla het vervolgens op (zelf sla ik zulke dingen op in ~/bin/) en voeg het toe aan de crontab (crontab -e).

Let op: dit script is zeer beperkt, het pakt altijd de gehele directory in. In veel gevallen zou het mooier zijn om bijv. alleen de gewijzigde files in een dir te backuppen.