Hosts file

Wanneer een website wordt geopend wordt allereerst de naam omgezet in een IP-adres. Dit omzetten gebeurt door de nameservers van veelal je internet provider.

In zowel Windows als Linux heb je echter ook een hosts file. Hierin is het mogelijk om deze omzetting zelf te bepalen. Deze host file wordt altijd eerst bekeken. Indien het domein hier niet in gevonden wordt, wordt het ip-adres opgezocht via de nameservers.

Met de hosts file kan je bepaalde domeinen blokkeren of bepaalde ip-adressen toegankelijker maken (zo kan je als je router het ip adres 192.168.0.1, deze toegankelijk maken via http://router/).

Hierdoor wordt bijv. ook localhost omgezet naar 127.0.0.1

In Windows bevind het hosts bestand zich in %windir%\system32\drivers\etc, onder linux is dit bestand te vinden in /etc.

De hosts file bevat per regel een instructie in de vorm van:

[ip address] [domeinnaam] [alias*]
*alias is optioneel

Om de router nou toegankelijk te maken via http://router/ maken we een regel in de hosts file aan:

192.168.0.1 router

Sla de hosts file op en vervolgens wordt http://router/ standaard omgezet naar 192.168.0.1.