Javascript: classes van element

Een html element kan meerdere css classes hebben, welke dan door middel van een spatie worden gescheiden:

<span class="class_een class_twee">..</span>

Bovenstaande span element heeft dus als class “class_een” en “class_twee”.

Om deze classes nu in javascript op te vragen en/of te manipuleren kan je het attribuut class opvragen of de className van het element. Echter levert dat een string met alle class namen spatie gescheiden. Om op een eenvoudige wijze een array van classes op te vragen of aan te passen, heb ik tweetal (zeer kleine) eenvoudige functies.

Continue reading “Javascript: classes van element”

Regexp validatie

Het valideren van formulieren kan op vele manieren en er bestaan al vele libaries en functies voor. Voor een aanmeldformulier heb ik her en der wat reguliere expressies verzameld en in een object gezet. Zo kan een eenvoudige client-side validatie plaats vinden die eenvoudig toepasbaar is in kleine formulieren.

Het is erg belangrijk om naast client-side validatie (doel: valideren data en assistentie gebruiker) ook server-side (doel: zorgen dat juiste formaat data opgeslagen wordt) een degelijke validatie uit te voeren!

Continue reading “Regexp validatie”

Javascript: truncate() met html

Een titel inkorten met javascript: geen probleem in principe, alleen staat in die titel soms ook html (denk aan super- en subscript bijv.). Ook zijn afbrekeningen bij sommige zinnen wat ongelukkig.

Neem de volgende zin:
Geen probleem in principe, alleen staat in die titel soms ook html (denk aan super en subscript bijv.)

Stel ik wil die afbreken op 75 tekens, dan zou een eenvoudige truncate functie het volgende doen:
Geen probleem in principe, alleen staat in die titel soms ook html (denk

Continue reading “Javascript: truncate() met html”