Regexp validatie

Het valideren van formulieren kan op vele manieren en er bestaan al vele libaries en functies voor. Voor een aanmeldformulier heb ik her en der wat reguliere expressies verzameld en in een object gezet. Zo kan een eenvoudige client-side validatie plaats vinden die eenvoudig toepasbaar is in kleine formulieren.

Het is erg belangrijk om naast client-side validatie (doel: valideren data en assistentie gebruiker) ook server-side (doel: zorgen dat juiste formaat data opgeslagen wordt) een degelijke validatie uit te voeren!

Continue reading “Regexp validatie”