PID states

Wanneer een proces wordt gestart, krijgt dit altijd een Process Identifier (PID). Dit is een uniek nummer voor die instantie van het proces.

Wanneer je in linux de lopende processen bekijkt, bijv. met de tool top of ps is zichtbaar dat elke proces ook een state heeft in de vorm van een letter. Deze letters betekenen het volgende:

D - Marks a process in disk (or other short term, uninterruptible) wait
I - Marks a process that is idle (sleeping for longer than about 20 seconds)
J - Marks a process which is in jail. The hostname of the prison can be found in `/proc//status'
R - Marks a runnable process
S - Marks a process that is sleeping for less than about 20 seconds
T - Marks a stopped process
Z - Marks a dead process (a 'zombie').

voor meer informatie, zie manpage ps