Informatie over een device op een Linux server

Recentelijk wou ik informatie van een harde schijf op een linux server weten. Zo wou ik het model nummer en de firmware versie van de harde schijf op /dev/sdb opzoeken. Dit leek mij heel simpel door te kijken via /dev/disk/by-id/.

$ ls -l /dev/disk/by-id/
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Jun  2 16:45 ata-WDC_WD10EVDS-63U8B0_WD-WCAVxxxxxxxx -> ../../sdb

Dat geeft inderdaad het model nummer weer, te weten WD10EVDS-63U8B0. Ook het serienummer is hier te zien. Echter wil ik ook de firmware versie.

Gelukkig is hiervoor een tool beschikbaar, genaamd hdparm. Deze is niet altijd standaard geïnstalleerd. Installeren kan via:

sudo apt-get install hdparm

Hierna kan hdparm aangeroepen worden met de -I parameter:

sudo hdparm -I /dev/sdb|grep Firmware

Dat levert de gewenste informatie:

Firmware Revision: 01.00A01

Overigens kan hdparm nog veel meer informatie weergeven.

Voor meer informatie over hdparm, zie manpage hdparm

Partitieindeling (Ubuntu) server

Standaard worden de partities bij de installatie van Ubuntu al automatisch ingedeeld. Hierbij wordt de volgende indeling gehanteerd:

MountpointGrootte
/ruimte - swap
swap1x hoeveelheid geheugen

Voor Desktop doeleinden is hier niets mis mee, alle ruimte is beschikbaar en gebruikt op een enkele partitie. Voor server doeleinden is deze indeling niet optimaal.

Op een server wordt er bijvoorbeeld veel meer gelogd en worden de logs vaak langer bewaard. De log bestanden staan in de directory /var/log/. Hierdoor is het mogelijk dat de beschikbare ruimte op den duur volledig gevuld kan worden door de log bestanden. Op dat moment kunnen er de nodige problemen opspelen voor de gebruikers van de server.

Continue reading “Partitieindeling (Ubuntu) server”

Linux: partitie > 2TB

Het Master Boot Record (MBR) heeft een limiet van 2TB voor partities. De GUID Partition Table (GPT) heeft dit niet, waardoor er partities groter dan 2TB gemaakt kunnen worden. Maar hoe maak je een GPT partitie in linux?

Let op: Windows en OSX kunnen enkel van een GPT partitie opstarten wanneer het beschikt over de opvolger van het BIOS, namelijk Extensible Firmware Interface (EFI).

Continue reading “Linux: partitie > 2TB”