BASH: backup incrementeel met uitzonderingen

Naar aanleiding van de incrementele backup viel mij op dat ook access logs van de virtuele hosts worden meegenomen in de backup. Dat is niet direct iets wat wenselijk is (die neem ik wel mee in de wekelijkse volledige backup), dus ben ik op zoek gegaan naar een manier om deze uit te sluiten.

Er zijn een aantal oplossingen voor, bijvoorbeeld grep met de -v parameter waarmee de werking van grep om te draaien is (filteren i.p.v. zoeken).

Zie de manpage van grep

Echter heeft find hiervoor zelf al geschikte functionaliteit. De eerdere incrementele backup heb ik aangepast met:

find /data/xxx -mtime -1 -type f -not -name "*.log"

Uiteraard is dit ook uit te breiden met -name [pattern] om files die matchen in de lijst te laten of met een extra -not -name [pattern] om nog meer files eruit te filteren.

Zie de manpage van find voor meer mogelijkheden.