Quick tip: Finding subfolders

When organizing folders it can be needed to find out if and which folder has subfolders.

Let’s say we have the following folder layout:

data
- disk1
- - subfolder1
- - subfolder2
- disk 2
- - subfolder3
- disk 3

Finding the folders which has subfolders is pretty easy:

find . -mindepth 2 -type d

Adjust the mindepth parameter to your needs. In the given case, it outputs:

./disk2/subfolder3
./disk1/subfolder2
./disk1/subfolder1

Quick tip: Determining the folder size from the command line

A quick tip about determining the size of a folder by using the command line. As always when using the linux command line, there’s a usefull tool available. In this case the build-in tool du will provide us with a solution.

du -hs [folder]

Example:

du -hs /data/backup/

Output:

106G    /data/backup/

More information about du can be found in the manpage.

Directory toevoegen aan de global path in unix

N.a.v. mijn vorige post over de playlist generator, is het handig om te weten hoe het path in unix ingesteld kan worden. Het path is een verzameling van directories waarin tools staan die globaal beschikbaar zijn.

Als je daar een directory aan wilt toevoegen, bijv. ~/bin is dat redelijk eenvoudig. Allereerst moeten we als de desbetreffende user inloggen op het systeem. Vervolgens vinden we in de home directory het bestand .profile.

Deze openen we vervolgens met een editor (in dit voorbeeld nano):

nano -w .profile

Het -w argument zorgt ervoor dat nano geen regels afbreekt.

Vervolgens kunnen we het volgende aan het bestand toevoegen (als het er nog niet in staat):

if [ -d "$HOME/bin" ] ; then
    PATH="$HOME/bin:$PATH"
fi

Dit voegt home/bin toe aan het path als deze bestaat. Vervolgens opslaan en that’s it!