BASH: simpel backup

Ten behoeve van een nieuwe linux server, heb ik het volgende backup scriptje gemaakt om een volledige directory iedere week volledig te backuppen. Het pakt de directory in (in een tar bestand) en voegt de datum toe aan het bestand.

#!/bin/bash
dir="xxx"
srcdir="/data/$dir/"
trgdir="/data/backup/$dir/"
date=$(date "+%Y-%m-%d %H;%M") #format: yyyy-mm-dd hh;mm
fn="$dir $date.tar"

tar -czf "$trgdir$fn" $srcdir
gzip "$trgdir$fn"

Sla het vervolgens op (zelf sla ik zulke dingen op in ~/bin/) en voeg het toe aan de crontab (crontab -e).

Let op: dit script is zeer beperkt, het pakt altijd de gehele directory in. In veel gevallen zou het mooier zijn om bijv. alleen de gewijzigde files in een dir te backuppen.