Log rotatie in Ubuntu

Menig linux systeem produceert de nodige logs. De hoeveelheid logs en de ruimte die ze innemen kan aardig oplopen naar mate de tijd terwijl ze vaak wel bewaard moeten worden.

Gelukkig bestaat er zoiets als log rotatie, waarbij de logs eens in de zoveel tijd worden verwerkt. Daarbij worden de log files hernoemt en naar keuze gecomprimeerd. Hierdoor blijven de log files ook overzichtelijk.

In Ubuntu is standaard het programma logrotate geïnstalleerd. Echter staat standaard de compressie uit en is het veelal wenselijk om de instellingen nog iets aan te passen.

Continue reading “Log rotatie in Ubuntu”